I det følgende finder du de generelle vilkår for handel med Brdr. Hoffmann ApS, der gælder for både privat-personer og erhvervsdrivende. Vi opfordrer til, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

Bestilling

Bestilling foretages i udgangspunktet online på hjemmesiden www.brdr-hoffmann.dk, men kan dog også ske ved henvendelse på e-mail mail@brdr-hoffmann.dk eller telefon +45 86 54 52 00.
Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Erhvervsdrivende skal desuden oplyse CVR-nr. Oplysningerne behandles i henhold til Brdr. Hoffmann ApS’ cookie- og datapolitik.
Købers bestilling er ikke bindende for Brdr. Hoffmann ApS før ordren er accepteret ved ordrebekræftelse på e-mail.

Handel hos Brdr. Hoffmann ApS

Bestillinger sker som nævnt i udgangspunktet via hjemmesiden. Her vælges produkttype, hvorefter der foretages relevante valg i forhold til størrelse, længde, skruetype og lignende.
Herefter vil du blive bedt om at indtaste dine eller virksomhedens oplysninger.
Dernæst vælges forsendelses-/betalingsmetode.
Vores handelsbetingelser samt cookie- og datapolitik gennemlæses.
Inden endelig godkendelse af handlen vil der være mulighed for, på opsamlingssiden, at tjekke de indtastede oplysninger.
Udvalgte varer kan specialfremstilles. I den forbindelse kan der være et minimumskøb på et givet antal. Oplysning om minimums antal og de nærmere betingelser ved levering vil fremgå under de enkelte produkter.

Betaling

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv 25 % moms.
Brdr. Hoffmann ApS modtager betaling med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, VPay, Diners, Discover samt JCB. Der tages ikke gebyr ved betaling med betalingskort.
Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer).
Når du gennemfører køb på hjemmesiden, vil beløbet først blive trukket på dit kreditkort, når varen afsendes.
Brdr. Hoffmann ApS modtager også betaling via MobilePay og bankoverførsel. Når vi har registreret din overførsel, afsendes varen. Pengene bedes overført til følgende konto:

Danske Bank A/S
Reg.nr.: 3409
Kontonr.: 11999352

Swift: DABADKKK
IBAN nr.: DK8230000011999352

Levering

Varerne afsendes direkte fra vores leverandør:

Metallbau Björn Menzel
Am Kirchfeld 18a
32479 Hille-Hartum
Tyskland

Vores leverandør anvender DHL og sender varerne til den oplyste leveringsadresse. Leveringsprisen afhænger af pakkens størrelse og vægt. Leveringsprisen indregnes løbende i prisen efterhånden som varerne lægges i kurven på hjemmesiden.
Der foretages levering i Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne. Levering til de undtagne kan dog aftales konkret mod en højere leveringspris end sædvanligt.
Normal leveringstid er 1-2 uger regnet fra bestillingstidspunktet. Anslået leveringstid vil være angivet under de enkelte produkter på hjemmesiden. Kan den normale eller anslåede leveringstid ikke overholdes, vil kunden hurtigst muligt blive kontaktet med en orientering om forventet leveringstidspunkt.

Leveringstid for specialfremstillede varer, herunder blandt andet varer produceret ud fra tekniske tegninger, lakerede varer og profiler på speciallængde, aftales særskilt.

Varerne pakkes sikkert ind, så risikoen for fragtskader minimeres. Ved modtagelse opfordrer vi dog til, at du kontrollerer pakkens emballage og indhold. Er pakken eller indholdet beskadiget, når du modtager det, bedes du kontakte Brdr. Hoffmann ApS hurtigst muligt, og så vidt muligt indenfor 5 hverdage.

Modtager du en pakke med synlige tegn på skader fra transporten, anbefales det, at du modtager pakken med forbehold, eller alternativt åbner pakken mens fragtfirmaets personale ser på. Har du modtaget en defekt vare kan du kontakte os på e-mail mail@brdr-hoffmann.dk eller telefon +45 86 54 52 00.

Hvis der fejlagtigt fremsendes en forkert vare i forhold til kundens bestilling, refunderer Brdr. Hoffmann ApS leveringsprisen i forbindelse med kundens returnering af den fremsendte, forkerte vare til Brdr. Hoffmann ApS ved at indbetale beløbet til det kreditkort eller konto, hvorfra betaling i forbindelse med køb er foretaget.

Prisfejl, force majeure og ændringer

Brdr. Hoffmann ApS tager forbehold for trykfejl, prisændringer samt tekniske fejl, der måtte forårsage forkert prisangivelse. Er en pris åbenlys forkert angivet, og du rimeligvis burde have opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.
Brdr. Hoffmann ApS tager desuden forbehold for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure.
Endelig er Brdr. Hoffmann ApS ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, både fysisk såvel som computervirus og hacking, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Brdr. Hoffmann ApS’ kontrol.

Garanti fra producent

Såfremt producenten af et produkt yder en garanti, som køber kan støtte ret på, vil alene producenten hæfte for den garantiforpligtelse. Køber kan således ikke rejse krav mod Brdr. Hoffmann ApS som følge af producentens garanti.

Reklamationsret

Den danske købelovs til enhver tid gældende, ufravigelige regler gælder for varekøb hos Brdr. Hoffmann ApS.
Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt hos Brdr. Hoffmann ApS kan du enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Reklamation bedes foretaget skriftligt på e-mail mail@brdr-hoffmann.dk. I mailen skal der være en fyldestgørende beskrivelse af reklamationen. Vedhæftet mailen skal der være en kopi af fakturaen samt billeder til dokumentation af reklamationen.

Reklamation skal ske i henhold til reglerne herom i købeloven. Reklamation skal således ske indenfor rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, med mindre andet fremgår af loven. Reklamerer du inden for to måneder efter at du har opdaget fejl eller mangel, vil det altid være rettidigt. Kunden skal betale leveringsprisen i forbindelse med returneringen. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer Brdr. Hoffmann ApS den af kunden betalte leveringspris, jævnfør ovenfor angående levering. Brdr. Hoffmann ApS betaler leveringsprisen i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale leveringsprisen i forbindelse med Brdr. Hoffmann ApS’ returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig.

Returnering af købesum og/eller leveringspris sker til det kreditkort eller den konto, hvorfra betaling i forbindelse med køb er foretaget.

Returnering af varer skal ske til:

Brdr. Hoffmann ApS
c/o Hoffmann
Byhøjengen 21
DK - 8380 Trige

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse indenfor 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag varen modtages. Leveres din bestilling af flere omgange løber fortrydelsesfristen fra den dag du modtager den sidste leverance.

Du skal altså inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved henvendelse på e-mail mail@brdr-hoffmann.dk eller telefon +45 86 54 52 00. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give tydelig meddelelse om fortrydelse af købet.
Ordren skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde udgifterne forbundet med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind og du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Hvis du har købt flere varer, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Vær særligt opmærksom på, at specialfremstillede varer, herunder blandt andet varer produceret ud fra tekniske tegninger, lakerede varer og profiler på speciallængde, er undtaget fortrydelsesretten.

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi betaling modtaget fra dig. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Refunderingen sker ved overførsel til det kreditkort eller den konto, hvorfra betaling i forbindelse med køb er foretaget. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til dig indenfor 14 dage.

Ved fortrydelse af købet skal varen sendes til:

Brdr. Hoffmann ApS
c/o Hoffmann
Byhøjengen 21
DK- 8380 Trige

Erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, medmindre andet er skriftligt aftalt med Brdr. Hoffmann ApS.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over en vare eller vores behandling af din klage, kan du henvende dig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Yderligere information og adgang til klageformular kan du finde på www.forbrug.dk

Du kan også klage over køb foretaget online via Europa-Kommissionens online klageportal: http://www.ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail-adresse: mail@brdr-hoffmann.dk

Lovvalg og tvister

Køb af varer hos Brdr. Hoffmann ApS er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres ved de ordinære danske domstole med Retten i Aarhus som første instans.

Virksomhedsinformation

Brdr. Hoffmann ApS
c/o Hoffmann
Byhøjengen 21
DK - 8380 Trige

CVR: 38 05 66 89
Telefon: +45 86 54 52 00
E-mail: mail@brdr-hoffmann.dk

Ikrafttræden

Handelsbetingelserne er trådt i kraft den 14. december 2018 og gælder for alle køb hos Brdr. Hoffmann ApS fra og med den nævnte dato.