Kvalitetsføringer med stålrør og spindel. Lineærføringerne bygges fra bunden af vores tyske leverandør. Alt er standard, da alle føringer bygges efter kundens ønsker og specifikationer.

Føringerne kan kombineres til at lave XY eller XYZ bevægelser.

Spindlerne i føringerne kan være højredrejet, venstredrejet eller "delt" på midten så det er muligt at have to slæder på samme føring, hvor slæderne kan køre mod/væk fra hinanden eller som parellel bevægelse.

Der kan påmonteres tællere, hvilket er en fordel f.eks. hvis man hyppigt skifter mellem bestemte indstillinger i en produktionslinje.

Føringerne kan være drevet med håndhjul, som vist på billedet til højre, eller med el-motor.

Det er endnu ikke muligt at bestille lineærføringerne via hjemmesiden, men de kan bestilles via mail eller tlf.
På billedet ses to RSL-R føringer og en RSL-RP føring i midten.

RSL-R (RohrSystem Lineareinheiten Rund):
Et rundt stålrør, hvilket gør denne føring-type ideel til OBNIXUS systemet. På billedet er føringen til venstre og højre i billedet RSL-R føringer.

RSL-RP (RohrSystem Lineareinheiten Rund Parallel):
To parallelle rør udgør primærdelen, som vist på føringen i midten af billedet.